FReNs iN KaKi JaLaN

Saturday, January 29, 2011

BaLi : MeLiHaT PaDi BukiT Di TeGaLaLaNG

Tegalalang terletak 5 km dari utara Ubud, merupakan salah satu ikon pelancongan wajib jika ke Ubud, Bali. Padi di tanam dalam petak-petak sawah di teres bukit. Hai kagum, bagaimana pesawah-pesawah di sini mengairkan sawah mereka.

Catatan : Esok mahu melihat dolphin!
Post a Comment