FReNs iN KaKi JaLaN

NaTuRe

DaH SaMPai [BaCK To NaTuRe]

PeRLiS
Gua KeLaM
FeLDa CHuPiNG

KeDaH
GuNuNG JeRai <--- huahuahua ni main tipu sebab naik pakai jip!
KiLiM GeOPaRK

PuLaU PiNaNG
BuKiT FRaSeR
TaMaN NeGeRi

PeRaK
BeLuM FoReST
BuKiT KeLeDaNG, IPoH
Gua TeMPuRuNG, GoPeNG
PasiR SaLaK
TeLuK INTaN - MeNaRa CoNDoNG

W.P KuaLa LuMPuR
BuKiT TaBuR, MeLawaTi
BaTu CaVeS, SeLaYaNG
FRIM, KePoNG

SeLaNGoR
BRoGa a.k.a BuKiT LaLaNG, SemenYiH
BuKiT CaHaYa SeRi AlaM, SHaH ALaM
GuNuNG ToK WaN, SeMeNYiH
TaMaN ALaM, MeLaWaTi

NeGeRi SeMBiLaN
GuNuNG ANGsi  (adehh ni kat bawah je sebab hujan!)

JoHoR


PaHaNG
BuKiT FRaSeR
GuNuNG IRaU
GuNuNG TaPiS
SuNGai LeMBiNG
TaMaN NeGaRa PaHaNG
TasiK CHiNi

TeReNGGaNu
KeNYiR - RuMaH BoT

KeLaNTaN
GuNuNG SToNG

SaBaH
Gua SeRiBu KeRaNDa
GuNuNG KiNaBaLu
KiNaBaTaNGaN
LeMBaH DaNuM
SaFoDa
SeMPoeRNa - PeRKaMPuNGaN LauT
SePiLoK

SaRaWaK
GuNuNG SaNTuBoNG
PaKaN, SaRiKei - GaWai di RuMaH PaNjaNG (LoNG HouSe)
SiBu - WoRKiNG / GaWai
SuNGai RaJaNG